Bosý chodník na kľúč

Bosé chodníky staviame  od roku 2014. Boli sme prví a sme pravdepodobne jediní, kto sa ich výstavbou zaoberá sériovo. Know how, ktoré sme vďaka tomu získali sa odráža vo vysokej kvalite, ktorú zaručujeme. Naše bosé chodníky nájdete najmä v parkoch miest, detských liečebniach a materských školách.

Bosý chodník Vám postavíme na kľúč. Nižšie sú uvedené vzorové ponuky na základné typy chodníkov.


1. DUB S KÔROU - 10 m

OBRUBNÍK od ⌀ 10 cm do ⌀ 15 cm (alebo väčšie)
5 chodidům príjemných povrchov, 1 hrubý povrch.
Povrch chodníku je chránený proti prerastaniu buriny tmavú, vodopriepustnou geotextíliou a podľa typu pôdy tiež štrkovým podložím. 


CENA: 3000 €

Cena za každý pridaný meter: 300 €


2. AKÁT odkôrnenie nenatrený - 10 m

OBRUBNÍK od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (alebo väčšie)
5 chodidům príjemných povrchov, 1 hrubý povrch.

Povrch chodníku je chránený proti prerastaniu buriny tmavú, vodopriepustnou geotextíliou a podľa typu pôdy tiež štrkovým podložím.


CENA: 5000 €
 
Cena za každý pridaný meter: 500 €3. OVÁL z agátu - 10 m
(luxusná varianta)

OBRUBNÍK od ⌀ 15 cm do ⌀ 20 cm (alebo väčšie)
5 chodidům príjemných povrchov, 1 hrubý povrch.
Povrch chodníku je chránený proti prerastaniu buriny tmavú, vodopriepustnou geotextíliou a podľa typu pôdy tiež štrkovým podložím. 


CENA: 7000 €

Cena za každý pridaný meter: 700 € 

Dodatočné náklady

V cene je zahrnutý materiál a práce. K cene je nutné pripočítať paušál na dopravu matriálu,  podľa množstva a vzdialenosti a prípadné náklady bytovanie pracovníkov: Náklady sa stanoví podľa konkrétnych ubytovacích možností v danom regióne, nemožno ich odhadnúť paušálne. Sú započítané do konkrétnej ponuky, zpravidla sa pohybujú od 600 € do 1200 . Zodpovedajúce ubytovanie môže tiež zabezpečiť objednávateľ na svoje náklady, potom je do viacerých nákladov nezahrnujeme.

Akátová lavička 

CENA: 320 € 

Infocedule A0

CENA: 1000 € 

Projekt (výkaz, výmer a vizualizácia)

CENA: 1000 €  


REFERENČNÉ PROJEKTY